Monday, October 12, 2015

apa artinya saya mengaku Muslim ? (3)

  Resensi buku, oleh Dinar Khairunisa
Judul Buku : Komitmen Musim Sejati - Fathi Yakan
BAB 1
apa artinya saya mengaku muslim?
 
Keempat : SAYA HARUS MENGISLAMKAN AKHLAK SAYA.
Berakhlak mulia merupakan tujuan pokok dari risalah Islam. sebagaimana sabda Rasullah Saw. “Sesungguhnya Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia.”(HR. Ahmad). Serta ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran (Qs. Al-Haj : 41, Al- Baqarah : 177). Akhlak mulia merupakan bukti dan buah keimanan, keimanan tidak ada nilainya tanpa akhlak.
Akhlak akan membuat timbangan seorang hamba akan menjadi berat pada hari kiamat. Akhlak mulia adalah buah ibadah dalam islam. Tanpa itu, ibadah tak ubahnya upacara dan gerakan yang tidak memiliki nilai dan faedah sama sekali (Qs. Al-Ankabut : 45, Al- Baqarah : 197).
Sifat – sifat yang harus dimiliki seseorang agar memiliki akhlak islami adalah sebagai berikut:
1.       Bersikap Wara’ (hati – hati) terhadap syubhat
2.       Menahan Pandangan (Gadhul Bashar)
3.       Menjaga Lidah (lisan)
4.       Malu (haya)
5.       Pemaaf dan Sabar; Dalil : Qs. Asy- Syuara :43, Al-Hijr :85, Az-Zumar : 10, An-Nur: 22, dan Al-Furqan : 63
6.        Jujur
7.       Rendah hati
8.       Menjauhi Prasangka, Ghibah, dan mencari cela sesama Muslim. Dalil : Qs. Al- Hujurat : 12, Al-Ahzab: 58)
9.       Dermawan dan Pemurah; Dalil : Qs. Al-Baqarah : 3, Al-Baqarah : 272
10.   Menjadi tauladan yang baik

No comments:

Post a Comment